گفتگوی دکتر سیدرضا صالحی امیری با خبرگزاری تسنیم 

 

دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران  و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با تسنیم، در رابطه با نقش سازمان اسناد در کاهش هنجارها و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اظهار کرد: «سازمان اسناد ملی یک نهاد فرهنگی استکه از طریق توسعه آگاهی، دانش و خدمات فرهنگی می‌تواند در حوزه آسیب‌ها و هنجارهای اجتماعی تاثیرگذار باشد.»

وی افزود: «دستگاه‌های فرهنگی کشور از قبیل شورای فرهنگی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش عالی، حوزه‌های علمیه، نخبگان، مساجد و بسیج در ترویج فرهنگ اسلامی و توسعه آن نقش بسزایی دارند و باید اقدامات عاجلانه ای در این زمینه داشته باشند.»

مشاوررئیس جمهورتصریح کرد: «توسعه فرهنگی جوهره توسعه است و نباید آن را با سایر ابعاد توسعه موازی دانست و باید توجه داشت تا زمانی که در جامعه ایران توسعه فرهنگی اتفاق رخ ندهد، ما شاهد توسعه کشور نخواهیم بود.

صالحی امیری با بیان این موضوع که اگردر توسعه اقتصادی به مقوله توسعه فرهنگی توجه نشود نتیجه‌ای جز فساد و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه دربر نخواهد داشت گفت: «در توسعه سیاسی نیز اگر اخلاق مدنظرقرار داده نشود منجر به نابسامانی و تخریب درجامعه می‌شود از این رو توسعه فرهنگی باعث رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه شده و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی، فساد و بی اخلاقی را به دنبال دارد.»

وی ادامه داد: «احیای فرهنگ و اخلاق مداری در جامعه دو بخش دارد که بخش اصلی آن بعهده دستگاه‌های فرهنگی کشور بوده و بخش زیرین آن در سطح فردی و خانوادگی است ومن معتقدم مساجد باید محور ترویج فرهنگ دینی و اسلامی باشد.»

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به همگامی کتابخانه ملی با تکنولوژی دنیا خاطرنشان کرد: «ما یکی از کتابخانه‌های توسعه یافته در دنیا هستیم و وضعیت تکنولوژی ما با دنیا به روز و مناسب است. چیزی که ما در حال حاضر به آن نیاز داریم موضوع کتاب خوانی و مطالعه است.»

وی خاطر نشان کرد: «در حال حاضر حدود سه میلیون جلد کتاب با سی و هشت هزار نسخه خطی، سی و چهار هزار نسخه سنگی، ۲۳۰ هزارپایان نامه، بیش از پنج میلیون نشریه و بیش ازیک میلیون عکس، میکروفیلم و میکروفیش در کتابخانه ملی موجود داریم و روزانه سه هزار نفرمخاطب علاقمند به کتاب خوانی به کتابخانه ملی مراجعه می‌کنند که باید این تعداد به سی هزار نفر در روزافزایش یابد، بنابرین امکانات مهیا بوده و نیاز ما در سازمان فقط مصرف فرهنگی است.»