نتایج انتخابات مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران - 29 مهر ماه 1395

ضمن تشکر از حضور پرشور و حداکثری اعضای محترم در مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران مورخ 1395.07.29و همچنین تشکر از مشارکت ایشان درانتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن , نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد :

 

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

عکس

1

رییس هیات مدیره

دکتر عباسعلی قیومی

2

عضو هیات مدیره

دکتر سید رضا صالحی امیری

3

عضو هیات مدیره

دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی

4

عضو هیات مدیره

دکتر شهرود امیر انتخابی

5

عضو هیات مدیره

سید محسن میر

6

بازرس

روناک احمدی پور

 
 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

عضو علی البدل هیات مدیره

دکتر محسن قدمی

2

عضو علی البدل هیات مدیر

دکتر رزیتا سپهرنیا

3

بازرس علی البدل

سید رضا طیبی