جناب آقای دکتر صالحی امیری - قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

thumbnail.jpg

 

جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری

عضو محترم هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

       انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان سکاندار فرهنگ و ادب و هنر پاییتخت و قائم مقام شهردار تهران که نشان از گوشه ای از توانمندی ها و شایستگی های حضرتعالی است را صمیمانه تبریک عرض نموده و دعا می کنیم انسان فرهنگی و فرهیخته ای چون شما همیشه تندرست و سالم و موفق و پیروز بماند.

رجا موثق داریم که خدمات و اقدامات حضرتعالی موجب تحول فرهنگی در پاییتخت ایران خواهد شد.

 انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران