پیام تبریک

سرکار خانم دکتر فاطمه عزیز آبادی فراهانی

عضو محترم هیات مدیره انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

استاد فرهیخته

باسلام و تحییات 

انتصاب شایسته و به جای سرکار را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه خداوند تبارک و تعالی خواهانیم.

پایدار باشید و چون همیشه بدرخشید.

dr-farahani11.jpg