اطلاعیه

" به استحضار شما سروران گرامی می رساند که ساعت کار دفتر انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران روزهای فرد ، ساعت 10 الی 13 می باشد. "