جلسه شعب استانی

اولین جلسه شعب استانی انجمن با حضور نمایندگان استان های البرز ، اصفهان ، گیلان ، تبریز  و زنجان روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 1396 از ساعت 8 الی 10 در دفتر مرکزی انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران ، برگزار گردید.

thumbnail_4.jpg