نتایج انتخابات مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران - 28 بهمن ماه 1397

 ضمن تشکر از حضور پرشور و حداکثری اعضای محترم در مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران مورخ 1397.11.28و همچنین تشکر از مشارکت ایشان درانتخاب هیات مدیره و بازرس انجمن , نتایج انتخابات به شرح ذیل می باشد :

 

اعضای هیات مدیره اصلی
ردیف نام و نام خانوادگی عکس
1 دکتر سید رضا صالحی امیری
 salehi.jpg
2 دکتر عباسعلی قیومی d.gh.jpg 
3 دکتر سید محسن میر  mir.jpg
4 دکتر شهاب الدین عادل  d.adl.jpg
5 آقای عبدالرضا امیراحمدی  ahmd.jpg
اعضاء علی البدل هیات مدیره
1 خانم دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی
 
2 خانم دکتر فاطمه براتلو  
بازرس اصلی
1 خانم روناک احمدی پور  000000.jpg
بازرس علی البدل
1 خانم فرناز سربندی