دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

  

325.jpg

 دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران روز دوشنبه 17 تیر ماه 1398 با حضور اعضای هیات مدیره آقایان دکتر سیدرضا صالحی امیری، دکتر عباسعلی قیومی، دکتر سیدمحسن میر، دکترعبدالرضا امیراحمدی و بازرس انجمن سرکارخانم دکتر روناک احمدی‌پور برگزار گردید و موضوعات زیر به تصویب رسید:

 1- برنامه ریزی راه اندازی کمیته های اجرایی، علمی و تخصصی

2- برنامه ریزی برگزاری نشست های تخصصی حوزه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی