ورود به سایت

تازه های نشر

قوانین عضویت

نحوه عضويت درانجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران
متقاضیانی که دارای شرایط عضویت در این انجمن می باشند فقط از طریق اینترنت می بایست ثبت نام نمایند . ثبت نام  در سایت به منزله عضویت نمی باشد و کلیه ثبت نام ها پس از بررسی  و تایید انجمن   معتبر خواهد بود.

1- عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

2- عضویت وابسته:
اشخاصی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته‌های فرهنگی شاغل باشند.

3-عضویت دانشجویی:
كلیه دانشجویانی كه در رشته‌های مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی به تحصیل اشتغال دارند.

4- عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمینه‌های...فرهنگی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5- اعضای مؤسساتی (حقوقی):
سازمانهایی كه در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

تبصره 1: افراد دارای درجه كارشناسی در یكی از رشته‌های مذكور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

ماده 1: هر یكی از اعضاء سالانه مبلغی را كه میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد كرد.

 

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌كند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

ماده 2: عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
استعفای كتبی

 عدم پرداخت حق عضویت سالانه

 

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

اینجانب شرایط عضویت را دارا می باشم