ورود به سایت

تازه های نشر

اعضای محترم انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

ردیف
نام خانوادگی
نام
مقطع تحصیلی
رشته
1
 آل‌آقا
محسن
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
2
 بابازاده خشکناب
سعید
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
3
ابتهاج
سامه
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
4
ابراهیم پور
علیرضا
دکتری
5
ابراهیم زاده
سودابه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
6
ابراهیمی
آمنه
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
7
ابراهیمی
مژده
فوق لیسانس 
مدیریت شهری
8
ابطحی
سید طه
فوق لیسانس 
-
9
ابوحمزه
احمد
فوق لیسانس 
-
10
احتشامی
مجید
فوق لیسانس 
-
11
احمدی
منصوره
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
12
احمدی
علیرضا
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
13
احمدی پور
محمد
لیسانس
فرهنگی
14
احمدی پور
سروش
لیسانس
گرافیک
15
احمدی پور 
روناک
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
16
احمدی خواه
فهیمه 
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
17
احمدیانی
عبدالرضا
لیسانس
امور فرهنگی
18
احمدي
آرین
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
19
اخباري
فلورا
فوق لیسانس 
-
20
اخوان کاظم زاده
سحر
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
21
ادهم
ظاهر
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
22
ادیب زارچی
مهدیه
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
23
ادیبی
بنت الهدی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
24
اژدری
لیلا
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
25
اسدپور
یاشار
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
26
اسدی
علیرضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
27
اسلام دوست
بهادر
لیسانس
مدیریت فرهنگی
28
اسلامی
ندا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
29
اسماعیلی
بهروز
لیسانس
مدیریت فرهنگی
30
اسماعیلی
محبوبه
دکتری
مدیریت فرهنگی
31
اسمعیل
محمدحسین
فوق لیسانس 
-
32
اشخاصی
وحید
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
33
اصل روستا
حدیث
فوق لیسانس 
مدیریت
34
اصولی
مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی 
35
اعتباری
سلما
لیسانس
مدیریت فرهنگی
36
اعمالی
مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
37
افتخار
پریسا
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
38
افخمی عقدا
نفیسه
لیسانس
فرهنگی
39
افغان
مریم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
40
اقتصاد
علیرضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
41
اکبری
نوید
لیسانس
مدیریت فرهنگی
42
اکبری
طاهره
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
43
اکبری
مرضیه سادات
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
44
اکرمیان آرانی
محمدرضا
دکتری
مدیریت شهری
45
الیاسی
امید
فوق لیسانس 
مدیریت
46
امامی
الناز
فوق لیسانس 
-
47
امیراحمدی
عبدالرضا
دکتری
مدیریت فرهنگی
48
امیرانتخابی
شهرود
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
49
امیرزاده
حسین
لیسانس
مدیریت فرهنگی
50
امینی
فرشته
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
51
امینی
رضا
فوق لیسانس 
-
52
انبیائی
محمدرضا
دکتری
مدیریت رسانه
53
انصاری
محمدرضا
فوق لیسانس 
-
54
اولاد دمشقی
شهرزاد
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
55
ایمان پور
معصومه 
فوق لیسانس 
-
56
آتش زبان
آيلار 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
57
آرونی طباطبایی
الهام السادات
فوق لیسانس 
 مدیریت امور فرهنگی
58
آریا
فاطمه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
59
آقاجانی
اسماعیل
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
60
آقاسی
محمد
فوق لیسانس 
61
آقائی
پروانه
فوق لیسانس 
ارتباطات
62
آقائیان زاده
حسینعلی
فوق لیسانس 
-
63
آل آقا
کامیار
لیسانس
مدیریت
64
آمده
حسین
فوق لیسانس 
حسابداری
65
آیت الهی
مریم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
66
باباخانیان
عباس
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
67
باباشمس
آرزو
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
68
بابایی
سیدمصطفی
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
69
بابایی
مصطفی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
70
بافکری
وحید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
71
باقری 
منیره السادات 
فوق لیسانس 
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم 
72
باقری گله
مسلم 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
73
باهو
بهرام
فوق لیسانس 
-
74
بخت آزمای بناب
محمد
دکتری
مدیرت فرهنگی
75
بختیاری خواه
رامین
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی وبرنامه ریزی
76
بدری
سید صالح 
فوق لیسانس 
امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی
77
بدیعی
مریم
فوق لیسانس 
-
78
براتلو
فاطمه
دکتری
مدیریت فرهنگی
79
بکتاشیان
میثم
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
80
بهمنی
معصومه
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
81
بهنام نیا
بهاره
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
82
بیات
وحید
لیسانس
امور فرهنگی
83
بیگی
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
84
بي نياز
سيدقاسم
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
85
پاپی
صغری
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
86
پاشایی
شهرام
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
87
پایاب
محمد
لیسانس
مدیریت فرهنگی
88
پرویزی
شبنم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
89
پرویزی
رزیتا
فوق لیسانس 
امورفرهنگی-برنامه ریزیفرهنگی
90
پرويزفرزام
سيدمحمودرضا
فوق لیسانس 
برنامه ريزي امورفرهنگي
91
پورجعفر کتم جانی
سارا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
92
پورداود
رضا 
فوق لیسانس 
-
93
پورسعید
قاسم
دکتری
برنامه ریزی فرهنگی
94
پیرمراد
طاهره
فوق لیسانس 
مدیریت
95
پیمبرزاده
سید مجتبی
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
96
تاج بخش
سروش
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
97
تاجیک
معصومه
لیسانس
مدیریت فرهنگی
98
ترابی
زینب
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
99
ترکاشوند
محمود
لیسانس
مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
100
تقی پور
هادی
فوق لیسانس 
مدیریت
101
تکلو
مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
102
تماشا
وحید
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
103
توکلی
بهمن
فوق لیسانس 
-
104
توکلی جبلی
سعید
لیسانس
روابط عمومی
105
ثابت
علی
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
106
ثقتی
رضا
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
107
جدیدی اول
حسام الدین
لیسانس
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
108
جعفرمنفرد
کامران
فوق لیسانس 
مدیریت
109
جعفرنیا
فاطمه
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
110
جعفری
روح اله
دکتری
مدیریت فرهنگی
111
جعفری
رضا
دکتری
الهیات
112
جعفری
منصور
دکتری
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
113
جعفری
راهله
دکتری
مدیریت فرهنگی
114
جعفریان
جواد
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
115
جلالی علیائی
مجتبی 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
116
جمارانی
محمد
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
117
جمشیدی
مسعود
لیسانس
مدیریت تبلیغات تجاری
118
جناني
كيانا
فوق لیسانس 
برنامه ريزي امور فرهنگي
119
جنگ زرگری
مریم
دکتری
سیاستگذاری فرهنگی
120
جوادزاده
پدرام
فوق لیسانس 
-
121
جودکی
فهیمه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
122
جهانبای
محمدعلی
فوق لیسانس 
عمران
123
چک نژادیان
ناصر
دکتری
ادبیات و زبان فارسی
124
حاج حسینی
حسین نورالدین
فوق لیسانس 
-
125
حاجی ابراهیمی
حسن
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
126
حاجی آقابزرگی
لیلا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
127
حاجی آقازاده وحیدی
علی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
128
حاجی خانی
مژگان
فوق لیسانس 
امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی 
129
حاجی شمس حقی
زهرا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
130
حامدی
لیلا
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
131
حبیبی
مصطفی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
132
حبیبی قمصری
محسن
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
133
حریری زاده
معصومه
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امورفرهنگی
134
حسنی
محمدهادی
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
135
حسنی
هوشنگ
فوق لیسانس 
-
136
حسین زاده
احمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
137
حسین طهرانی
وحید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
138
حسینی خوری
مریم
لیسانس
مدیریت فرهنگی
139
حصاري شراء
اسماعيل
فوق لیسانس 
برنامه ريزي فرهنگي
140
حقی
شهروز
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
141
حکمت پور
مریم
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
142
حمدی قوزلو
ابراهیم
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
143
حیدری
سعید
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
144
حیدری
مهراب
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
145
حیدری
مهدی
فوق لیسانس 
-
146
حیدری
عباس
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
147
حیدری
عباسعلی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
148
حیرت پرور
زهرا
فوق لیسانس 
-
149
خاکسار
مجید
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
150
خجسته نژاد
ندا
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
151
خدابخشی
فریده
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
152
خراسانی
حبیب
فوق لیسانس 
-
153
خرمی
ایمان
فوق لیسانس 
-
154
خسروانی
عباس
دکتری
جامعه شناسی
155
خسروتاج
مونا
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
156
خسروجردی
سعیده
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
157
خسروی
مرضیه 
فوق لیسانس 
-
158
خسرویان عرب
شیوا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
159
خلج
یاسر
لیسانس
مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی
160
خلجی
زهرا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
161
خواجوی راد
محمد طاهر
فوق لیسانس 
-
162
خوانساری
سمیرا
فوق لیسانس 
-
163
خوانساري
فرهاد
فوق لیسانس 
مديريت امور فرهنگي
164
خوش سیما
سمانه
فوق لیسانس 
-
165
خوشرو
سید محمد حسن
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
166
خوشرو
سید محمد حسن
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
167
دادالهی
اکرم
فوق لیسانس 
-
168
دشتکی
نجمه
دکتری
مدیریت
169
دشتی
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
170
دشتی عسکری
حسین
فوق لیسانس 
امورفرهنگی-مدیریت فرهنگی
171
دلخواهی
فرشید
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
172
دلکش
محمد
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
173
دماوندی نیا
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
174
دنیادیده
علی اکبر
فوق لیسانس 
-
175
دوازده امامی
حمید
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
176
دویران کشاورزی
عباس
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
177
دهرویه
محمد
فوق لیسانس 
178
دهقان پیشه
الهه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
179
دهقان ثانی 
  اکرم 
لیسانس
مدیرت امور فرهنگی 
180
دهقان منشادی
روفیا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
181
دهقانی
عمران
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
182
دیده بان
مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
183
ذره پرست ملکزاده
طاهره
فوق لیسانس 
-
184
ذوالفقاريان
ابراهيم
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
185
راه زواره
مرتضی
لیسانس
برنامه ریزی امور فرهنگی
186
راهداری
امید
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
187
رجب
نسترن
دکتری
مدیریت 
188
رحمانی
مجتبی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
189
رحمتی
مصطفی
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
190
رحمتی زنجان طلب
فرشاد
فوق لیسانس 
-
191
رحیمی نژاد
فائزه
دکتری
مدیریت
192
رزازی
مریم
فوق لیسانس 
-
193
رزمی
سعید
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
194
رستمی زوارکی
تیمور
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
195
رسولی
وحید
لیسانس
مدیریت فرهنگی
196
رسولی
ولی اله
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
197
رشیدی
ذوالفقار
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
198
رضالو
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
199
رضایی
محسن
دکتری
مدیریت
200
رضایی
الهام
فوق لیسانس 
-
201
رضایی
حسین
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
202
رضایی پور
هانیه
لیسانس
کارگردانی سینما
203
رضوی
شریف
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
204
رضوی رضوانی
مهشید
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
205
رفيعي پور
شوكت
فوق لیسانس 
مديريت فرهنگي
206
رفيعي ن‍‍ژاد
علي اصغر
فوق لیسانس 
-
207
رمضانی
فریدون
فوق لیسانس 
پژوهش علوم اجتماعی
208
روانشید
سید پیمان
فوق لیسانس 
ارتباطات
209
رومیانی
کورش
فوق لیسانس 
lمدیریت برنامه ریزی شهری
210
زارع
سعید
دکتری
جامعه شناسی
211
زارع بنادکوکی
غلامحسین
لیسانس
مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی
212
زاهدیان
محمدرضا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
213
زرین فر
فرحناز
لیسانس
مدیریت امورفرهنگی
214
زلفی
مهناز
لیسانس
مدیریت فرهنگی
215
زمانیان
فرزانه
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
216
زمانیان
مهدی
لیسانس
مدیریت امورفرهنگی
217
زماني
ليلي
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
218
زند
احمد
فوق لیسانس 
-
219
زنگنه
سیروس
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
220
ساری
حمیدرضا 
دکتری
مدیریت فرهنگی
221
سالاریان
عنایت
دکتری
مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
222
سالم
مهدي
دکتری
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
223
سبزواري جوزاني
داود
فوق لیسانس 
-
224
سپهرنیا
رزیتا
دکتری
مدیریت فرهنگی
225
ستوده فر
مهدی
دکتری
مدیریت فرهنگی
226
سجادی نژاد
سید محمد جواد
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
227
سربندي
فرناز
دکتری
مديريت و برنامه‌ريزي فرهنگي
228
سعدي سرشكه
كورش 
فوق لیسانس 
مديريت امور فرهنگي
229
سعیدی
حمید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
230
سعیدی
جواد
لیسانس
هنر -عکاسی
231
سقازاده
سعید
فوق لیسانس 
امور فرهنگی
232
سلطانی جواد
مجید
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
233
سلطاني 
ليلا 
فوق لیسانس 
-
234
سلگی
علی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
235
سلمانیان نژاد
محمدصادق
لیسانس
مدیریت
236
سلمانيان نژاد
محمدباقر
لیسانس
مديريت فرهنگي
237
سلوكي
محمد جواد
فوق لیسانس 
مديريت فرهنگي برنامه ريزي
238
سلیمانی
مریم
لیسانس
مدیریت فرهنگی
239
سلیمانی
مهدیه
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
240
سلیمی
فاطمه
لیسانس
مدیریت فرهنگی
241
سلیمی دلشاد
صفی اله
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
242
سليم زاده
نسيم
فوق لیسانس 
-
243
سليماني كلهرودي
مجتبي
فوق لیسانس 
-
244
سمیع پور
جمشید
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
245
سوری
مریم
فوق لیسانس 
مدیریت
246
سوری
عهدیه
فوق لیسانس 
مدیریت
247
سوری
احد
دکتری
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
248
سهرابی
کیومرث
فوق لیسانس 
-
249
سهرابی رنانی
مریم
فوق لیسانس 
-
250
سید خادمی
سیده فاطمه
فوق لیسانس 
-
251
سیداسحقی 
فرزانه 
لیسانس
روابط عمومی 
252
سیدآبادی
ملوک
فوق لیسانس 
-
253
سیف آبادی
حمدالله
لیسانس
مدیریت امورفرهنگی
254
سیفی
فاطمه
فوق لیسانس 
-
255
شادالویی
نوریه
دکتری
مدیریت فرهنگی
256
شاکرصومعه
علیرضا
لیسانس
مدیریت فرهنگی
257
شاکری سعد اباد
فاطمه
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
258
شاه حسینی
علی
فوق لیسانس 
-
259
شاه محمدیان
مهناز
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
260
شاهنده
فاطمه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
261
شایسته مقدم
مسعود
فوق لیسانس 
-
262
شايسته
پرستو
دکتری
مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي
263
شجاعی
عبدالله
فوق لیسانس 
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
264
شریعتی کمال آبادی
محسن
لیسانس
265
شریفیان
علی
لیسانس
266
شريفي راد
آرمين
لیسانس
روابط عمومي حرفه اي در امور رسانه
267
شعبانی
محمد
فوق لیسانس 
268
شکاری نمین
شیدا
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
269
شکرائی
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
270
شکوهی بیدهندی
علی
فوق لیسانس 
مهندسی فناوری اطلاعات
271
شکوهی بیدهندی
روح اله
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
272
شمس آبادی
محمد تقی
لیسانس
مدیریت فرهنگی
273
شمسایی
معصومه
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
274
شهلا
شفیعی
فوق لیسانس 
275
شیخی
شیرین
فوق لیسانس 
تصویرسازی
276
شیرازی
روح اله
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
277
شیرخوانی
مرضیه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
278
شیرین زاد
علی
لیسانس
279
شيخي
آرام
دکتری
مديريت فرهنگي
280
شيراوندي
مهدي
فوق لیسانس 
مديريت فرهنگي
281
صادقی نیا
ابوالفضل
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
282
صاعلی
فریده
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
283
صالحی
وحید
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
284
صالحی امیری
سیدرضا
دکتری
مدیریت
285
صباحی کمال
سعدالله
لیسانس
مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
286
صدوق
زهرا سادات
لیسانس
مدیریت فرهنگی هنری
287
صفری
مائده
لیسانس
فرهنگی
288
صفوی همایی
سید پویا
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
289
صمدزاده
نصرت اله
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
290
صمصامی
مرتضی
لیسانس
مدیریت فرهنگی
291
صوفی
مریم
دکتری
مدیریت امور فرهنگی
292
ضمیری
عبدالحسین
دکتری
جامعه شناسی
293
طالاری
جواد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
294
طالب زاده
منصوره
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
295
طالبی
هادی
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
296
طاهری
علیرضا
لیسانس
روابط عمومی
297
طاهریان
امین
لیسانس
مدیریت فرهنگی
298
طلایی
مرتضی
فوق لیسانس 
299
ظریف
گیتی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
300
عادل
شهاب الدین
دکتری
هنر
301
عامري
سعيد
دکتری
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
302
عباسی
محمدرضا
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
303
عباسی
فاطمه
فوق لیسانس 
304
عبدالعلی پور
رسول
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
305
عبدلی
زهرا
دکتری
مدیریت
306
عدالت
امیر احسان
لیسانس
307
عرفانی
سامان
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
308
عزت زاده
مستوره
فوق لیسانس 
309
عزیزآبادی فراهانی
فاطمه
دکتری
مدیریت فرهنگی
310
عزیزی
ایمان
دکتری
مدیریت 
311
عزیزی
مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
312
عسگری
عزت اله
دکتری
مدیریت فرهنگی
313
عسگری
پیمانه
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
314
عسگری
رضا
فوق لیسانس 
315
عسگري
جمشيد
لیسانس
lمديريت برنامه ريزي فرهنگي
316
علوی
مریم
لیسانس
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
317
علی بیک
فرشته
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
318
علی پور
زهره
لیسانس
مدیریت دولتی
319
علیپور
شهره
لیسانس
کتابداری
320
علیرضایی باغان
شیوا
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
321
علیزاده اقدام
تیمور
فوق لیسانس 
322
علیمحمدی
اامیر 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
323
عمارتی نوش آبادی
معصومه سادات
فوق لیسانس 
324
عندلیب
مجید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
325
غرقی شفیعی
وحید
دکتری
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
326
غلامی
سعید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
327
فاضلیان
عباس
لیسانس
روایط عمومی- امور رسانه
328
فتحی مظلوم
عبدالمهدی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
329
فراتی
معصومه
لیسانس
مدیریت
330
فراتی
سلمان
لیسانس
مدیریت
331
فراهانی
حسین
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
332
فرشباف حقرو
الهه
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
333
فروزنده شهرکی
احسان
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
334
فرهنگ زاد
علیرضا
دکتری
فرهنگ و ارتباطات
335
فریدونی
سمیه
دکتری
مدیریت آموزش عالی
336
فقیهی
سیدمحمدمهدی
دکتری
مدیریت
337
فیض آسا
ایمان
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
338
فیض آسا
مریم
لیسانس
مدیریت فرهنگی
339
فیضی 
علی 
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی 
340
قادری
منصور
فوق لیسانس 
341
قاسمی
حمیدرضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
342
قاسمی لر
پروانه
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
343
قاضی خان
مجید
لیسانس
344
قانعی
شهرام
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
345
قائد امینی اسد ابادی
نادعلی
لیسانس
346
قربانی
جلال
لیسانس
مدیریت فرهنگی
347
قره داغی
ایرج
لیسانس
348
قریشی یزدی
سید محمد صادق
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
349
قضنفری
فریبا
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
350
قمری
علیرضا
لیسانس
مدیریت
351
قمری
شیما
فوق لیسانس 
مدیریت
352
قمری ایرائی
حسن 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
353
قنبری
عباس
دکتری
مدیریت فرهنگی
354
قورچیانی
فاطمه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
355
قیومی
عباسعلی
دکتری
مدیریت فرهنگی
356
کاشانی
نارین
دکتری
مدیریت امور فرهنگی
357
کاظم اوینی
فرح
لیسانس
مدیریت برنامه ریزی امورفرهنگی
358
کاظم پور
محمد طاهر
فوق لیسانس 
359
کاظم تابش
مریم
دکتری
مدیریت
360
کاظمی
lمحمد رضا
لیسانس
روابط عمومی
361
کاظمی
مهدی
لیسانس
362
کاظمینی
نازنین
لیسانس
363
کاویان
مریم
فوق لیسانس 
زبان و ادبیات فارسی
364
کبیری فر
فاطمه
دکتری
مدیریت فرهنگی
365
کدخدایی
فرهنگ
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
366
کدخدایی
فرهنگ
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
367
کدخدایی
فرهنگ
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
368
کدخدایی
فرهنگ
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
369
کرامتی نژاد
حسین 
دکتری
مدیریت امور فرهنگی
370
کرمی
فائزه 
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
371
کرمی
مهرناز
دکتری
مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
372
کرمی
معصومه
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
373
کرمیان
صادق
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
374
کریمزاده
محمد
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
375
کریمی
اکرم
لیسانس
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
376
کریمی
علیرضا
لیسانس
377
کریمی خبوشان
عابد
لیسانس
378
کریمیان
حمیدرضا
لیسانس
379
کشاورز
مسعود
فوق لیسانس 
380
کشاورز
عیسی
دکتری
381
کشاورز هدایتی
رضا
فوق لیسانس 
مدیریت شهری
382
کلانتری
مهدی
لیسانس
383
کمالی ایگلی
سمیه
دکتری
روان شناسی تربیتی
384
کمالی روستا
 فاطمه
لیسانس
سینما_کارگردانی
385
کمرئی
سمیه
لیسانس
386
کنی
مرجان
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
387
کیانی عزت
مرتضی
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
388
کیائی
مژگان
فوق لیسانس 
389
كمرروستا
وحيد
فوق لیسانس 
مديريت فرهنگي
390
كيانمهر 
احترام 
فوق لیسانس 
علوم كتابداري و اطلاع رساني 
391
گرجی دوز
سمیه
دکتری
مدیریت فرهنگی
392
گروسی
طاهره
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
393
گل ریزخاتمی
مهدی
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
394
گلبازخانیان
علیرضا
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
395
گلستانی
رکسانا
فوق لیسانس 
396
گلیجانی مقدم
سپیده
دکتری
مدیریت
397
گليجاني مقدم
ساناز
دکتری
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
398
گودرزی
مجتبی
لیسانس
روابط عمومی(امور رسانه)
399
گودرزی
رضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
400
گودرزي
مجتبي
لیسانس
روابط عمومي امور رسانه
401
لطفی
اعظم 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
402
لطفی
زیبا
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
403
لعله ئی
سمانه
فوق لیسانس 
404
مبینی زاده
محمد حسن
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
405
مجدی
امید 
لیسانس
مدیریت صنعتی 
406
مجرد
معصومه
لیسانس
مدیریت
407
مجیدی
سید یاسین
فوق لیسانس 
شهرسازی (فرهنگ شهری)
408
محبی فرد
راضیه
فوق لیسانس 
409
محبي
سارا
دکتری
مديريت فرهنگي
410
محسني
محمد حسين 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
411
محسني
حسن
فوق لیسانس 
برنامه ريزي فرهنگي
412
محقق
منصوره
فوق لیسانس 
413
محمد بیکی
رضا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
414
محمد سلطانی 
مهدی 
لیسانس
مدیریت  امور فرهنگی
415
محمددوست
علی 
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
416
محمدی
عباس
دکتری
مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی
417
محمدی
فریده
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگس
418
محمودی 
غلامرضا 
فوق لیسانس 
مدیریت دولتی دانشگاه تهران 
419
مختاری
سیامک
فوق لیسانس 
420
مدرس
سید وحید
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
421
مدرسین
محمد علی
دکتری
فلسفه دین
422
مرادی
لعییا
لیسانس
مدیریت فرهنگی
423
مرادی
محبوبه
فوق لیسانس 
مدیریت
424
مرادی
فهیمه
فوق لیسانس 
425
مرادی
بهناز
فوق لیسانس 
426
مرادي
علي داد
لیسانس
مديريت فرهنگي
427
مراديان
سيد نبي اله 
فوق لیسانس 
امور فرهنگي
428
مرامی
منیژه
فوق لیسانس 
مدیریت
429
مرتجائي
سوده
دکتری
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
430
مرزبان
اسماعیل
فوق لیسانس 
431
مرعشی
سیده سیمین
فوق لیسانس 
432
مزارعی
حسین
فوق لیسانس 
433
مسعودی نیا
زهرا
فوق لیسانس 
434
مسکنی
کاظم
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهتگی
435
مشیری
محمد جواد
دکتری
کارآفرینی فرهنگی
436
مصطفوی
سید محسن
فوق لیسانس 
437
مصطفوی
سید رضا
لیسانس
438
مصطفوي
حميد
دکتری
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
439
مصلحی
محمدسجاد 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
440
مصلحی نیک
فائزه
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
441
مطهری
سید میثم
دکتری
مطالعات تئاتر
442
مظاهری
نرگس
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
443
معافی
رضا
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
444
معجونی
آیدا
فوق لیسانس 
مدیریت
445
معینی
نشاط
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
446
مقدس تفرشی
سید محمد حسن 
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
447
مقدسی
مجید
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
448
مقدسین
سعاد
فوق لیسانس 
مدیریت اجرایی
449
مقدم
شیوا
دکتری
مدیریت فرهنگی
450
مقدم
رضا
فوق لیسانس 
مدیریت دولتی
451
مقیمی عراقی
مونا 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
452
ملک محمدی
فاطمه
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امور فرهنگی
453
ملکیان
غلامرضا
لیسانس
امور فرهنگی
454
ممتازجهرمی
نظیر
فوق لیسانس 
برنامه ریزی امورفرهنگی
455
منتظری
محمودرضا
دکتری
مدیریت فرهنگی
456
منصوریان
احسان
فوق لیسانس 
457
منیری
سید علی 
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
458
موذن
حسین
دکتری
سیاستگذاری فرهنگی
459
مویدی
اکرم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
460
مهاجر
سیدمحمد
دکتری
مدیریت
461
مهدی پور
الهام
لیسانس
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
462
مهدیه
صالحی منش
فوق لیسانس 
463
مهران نیا
حسین
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
464
میانجی انگوتی
مهدی
لیسانس
مدیریت فرهنگی_برنامه ریزی قرآنی
465
میثمی
محمدمیثم
دکتری
مدیریت فرهنگی
466
میر
سید محسن
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران
467
میرتاج الدینی
سید مهدی
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
468
میرزایی
محمد
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
469
نادری اشنی 
احمد 
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
470
نادري
مينا
فوق لیسانس 
مديريت امور فرهنگي
471
نادی دخت آهاری
طلایه
لیسانس
مدیریت فرهنگی
472
ناظم پور
مرضیه
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
473
نایب عباسی
نیلوفر
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
474
نبی
سعید
لیسانس
مدیریت فرهنگی
475
نجاري
سارا
دکتری
مديريت
476
نجفی
سیما
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
477
نخعی
حمید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
478
ندیری
ستاره
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
479
نصیری
قاسم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
480
نصيري دهقان
حميد
لیسانس
مديريت برنامه ريزي امور فرهنگي
481
نظرپور
رسول
دکتری
تاریخ اسلام
482
نظری 
علی 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
483
نظریان
گلاویژ
لیسانس
مدیریت امور فرهنگی
484
نعمتی
غلامرضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
485
نعمتی
افسانه
فوق لیسانس 
486
نعیمی اکبر
عبدالرضا
فوق لیسانس 
برنامه ریزی فرهنگی
487
نقبایی
نداسادات 
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
488
نمکی
عاطفه
فوق لیسانس 
489
نورمحمدی
برجعلی
لیسانس
490
نوروزی
لیلا
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
491
نوروزی
بهمن
فوق لیسانس 
492
نوروزی
ستار
لیسانس
حسابداری
493
نوری
میلاد
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
494
نوری
مرجان
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
495
نوری زاده
علیرضا
دکتری
مدیریت فرهنگی
496
نوریان
نیما
فوق لیسانس 
مدیریت- مهندسی
497
نیازاده
گلایول
دکتری
مدیریت فرهنگی
498
نیاکانی فر
مهدی
فوق لیسانس 
علوم اجتماعی
499
نیشابوری
وحیدرضا
فوق لیسانس 
مدیریت دولتی
500
نیک اختر
الهه
لیسانس
-
501
نیک بین
مهنا
دکتری
مدیریت فرهنگی
502
نيكخواه بهرامي
عليرضا
لیسانس
مشاوره و راهنمايي
503
وهابی کاشانی
ناهید
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
504
هاشمی
سیده حکیمه
دکتری
جامعه شناسی
505
هاشمی
مهسا سادات
فوق لیسانس 
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
506
هاشمي
سعيد
فوق لیسانس 
مديريت فرهنگي
507
هدایتی
عباس
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
508
هژِیر
مهدی
لیسانس
مدیریت فرهنگی
509
همتی
رویا
فوق لیسانس 
مدیریت امور فرهنگی
510
هوشنگ روشنک
داود
لیسانس
511
هوشنگی
اردشیر
دکتری
مدیریت
512
هوشنگی
آزاده
دکتری
مدیریت
513
هوشنگی
افشین
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
514
یاوری
مهری
لیسانس
فرهنگی
515
یاوری
رضا
لیسانس
صنایع
516
یاوندحسنی
مرتضی
فوق لیسانس 
مدیریت امورفرهنگی
517
یزدانی
حامد
لیسانس
مدیریت فرهنگی
518
یسری
مهدی
دکتری
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
519
یغموری
مریم
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
520
یگانه
نوشزاد
فوق لیسانس 
مدیریت فرهنگی
521
یوسف یعقوبی
فاطمه
دکتری
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 522
دهقان زاده
اعظم
دکتری
سیاست گذاری فرهنگی
523
محمدی
علی
فوق لیسانس
مدیریت فرهنگی