ورود به سایت

تازه های نشر

اسامی اعضای محترم انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

ردیف نام نام خانوادگی وضعیت تحصیل مقطع رشته
1 سامه ابتهاج دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
2 کامران ابراهیم آبادی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی 
3 علیرضا ابراهیم پور فارغ التحصیل دکتری
4 سودابه ابراهیم زاده دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
5 آمنه ابراهیمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
6 بهرنگ ابراهیمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
7 مژده ابراهیمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
8 سید طه ابطحی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
9 احمد ابوحمزه دانشجو فوق لیسانس 
10 احمد ابوطالبی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت امور فرهنگی
11 مجید احتشامی دانشجو فوق لیسانس  -
12 فرزانه احدزاده نميني فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
13 عزت ا... احسانی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
14 داود احمدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
15 داود احمدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
16 علیرضا احمدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
17 کورش احمدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
18 منیر احمدی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
19 سروش احمدی پور دانشجو لیسانس گرافیک
20 روناک احمدی پور  دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
21 فهیمه  احمدی خواه دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
22 عبدالرضا احمدیانی دانشجو لیسانس امور فرهنگی
23 شاهين احمدي فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ريزي فرهنگي
24 فائزه احیائی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
25 فلورا اخباري دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
26 زهرا اخوان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
27 سحر اخوان کاظم زاده دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
28 ظاهر ادهم فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
29 مهدیه ادیب زارچی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
30 بنت الهدی ادیبی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
31 علی اردبیلیان مشهور دانشجو فوق لیسانس  -
32 مهرزاد ارشدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
33 امید اریاراد  دانشجو فوق لیسانس  مدیریت بازرگانی 
34 لیلا اژدری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
35 یاشار اسدپور دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
36 انسیه اسدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
37 علیرضا اسدی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
38 مسعود اسدی دانشجو فوق لیسانس 
39 سجاد اسفندیاری فارغ التحصیل لیسانس مدیریت بازرگانی
40 ندا اسلامی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
41 مهدی اسماعیل تبار دانشجو فوق لیسانس 
42 محبوبه اسماعیلی دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
43 مینا اسماعیلی ایوانکی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
44 محمدحسین اسمعیل دانشجو فوق لیسانس  -
45 حسین اسمعیل پورگنجی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
46 محبوبه اسمعیلی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
47 وحید اشخاصی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
48 زهرا اشرفی دهقی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
49 علي اصغري دانشجو فوق لیسانس  مديريت برنامه ريزي فرهنگي
50 مینا اصفهانی فارغ التحصیل دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
51 مهدی اصل دهقان فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت سیستم
52 مهدی اصولی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی 
53 امیر اعرابی دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی
54 پریسا افتخار دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
55 حسن  افتخاری دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
56 حميدرضا اقامحمدي دانشجو فوق لیسانس  -
57 فرهاد اقبال صفت دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
58 علیرضا اقتصاد فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
59 منیرالسادات اقدامی فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی-امور رسانه
60 طاهره اکبری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
61 مرضیه سادات اکبری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
62 محمدرضا اکرمیان آرانی دانشجو دکتری مدیریت شهری
63 عبدالمجيد اكبري دانشجو فوق لیسانس 
64 غلامرضا الهی سرشت دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
65 الناز امامی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
66 گلناز امامی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
67 مرتضی امانی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
68 محمد کریم امرائی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
69 شهرود امیرانتخابی فارغ التحصیل دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
70 پویا امیری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
71 سیروس امیری دانشجو لیسانس امور فرهنگی
72 عبدالوهاب امین الشریعه فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت  فرهنگی
73 رضا امینی دانشجو فوق لیسانس  -
74 فرشته امینی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
75 ندا اميري دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
76 شهرام انتصاري فارغ التحصیل لیسانس مديريت فرهنگي
77 حسین انصاری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
78 محمدرضا انصاری دانشجو فوق لیسانس  -
79 کامران انصاری اسفه دانشجو فوق لیسانس  -
80 رضوان اولیایی مقدم دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
81 نصیبه ایرانمنش دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
82 معصومه  ایمان پور دانشجو فوق لیسانس  -
83 الهام السادات آرونی طباطبایی دانشجو فوق لیسانس مدیریت فرهنگی و هنری
84 فاطمه آریا فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
85 علی آزادیان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
86 افسانه آفاق سرند دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
87 فرهاد آقابیگ فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
88 نفیسه آقاجانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت رسانه
89 رویا آقاداودی جلفایی دانشجو لیسانس -
90 محمد آقاسی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
91 احسان آقایی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
92 پروانه آقائی فارغ التحصیل فوق لیسانس  ارتباطات
93 حسینعلی آقائیان زاده دانشجو فوق لیسانس  -
94 هاجر آهنگری دانشجو فوق لیسانس  -
95 عباس باباخانیان فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
96 آرزو باباشمس دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
97 محمود باباعلی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
98 مصطفی بابایی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
99 روشن بابائی همتی دانشجو فوق لیسانس  -
100 محبوبه باغبانیان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
101 وحید بافکری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
102 سمیرا باقر آذری خامنه دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
103 الهه باقری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
104 منیره السادات  باقری  فارغ التحصیل فوق لیسانس  جغرافیا - برنامه ریزی توریسم 
105 بهرام باهو دانشجو فوق لیسانس  -
106 محمد بخت آزمای بناب دانشجو دکتری مدیرت فرهنگی
107 رامین بختیاری خواه دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی وبرنامه ریزی
108 مریم بدیعی دانشجو فوق لیسانس  -
109 میثاق بدیعی مقدم دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
110 سیده فاطمه برزگری دافچایی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
111 مرضیه برهانی دانشجو فوق لیسانس  -
112 عیسی  بسطامی دانشجو فوق لیسانس  -
113 میثم بکتاشیان دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
114 حسن بوشهریان دانشجو فوق لیسانس  -
115 میلاد بوئینی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی_ برنامه ریزی فرهنگی
116 عذرا بهادری فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
117 عطا بهرامعلی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت دولتی
118 سحر بهروز فارغ التحصیل فوق لیسانس  -
119 حسن بهروز خانيكي فارغ التحصیل فوق لیسانس  -
120 معصومه بهمنی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
121 افسانه بیابانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  -
122 وحید بیات دانشجو لیسانس امور فرهنگی
123 مهدی  بیگلر دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
124 سيدقاسم بي نياز فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
125 صغری پاپی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
126 امیرحسین  پارسا دانشجو دکتری سیاست گذاری فرهنگی
127 شهرام پاشایی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
128 شهرام پاشایی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
129 مصطفی پاکدل نژاد دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
130 محمد پایاب دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی
131 رزیتا پرویزی دانشجو فوق لیسانس  امورفرهنگی-برنامه ریزیفرهنگی
132 شبنم پرویزی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
133 سيدمحمودرضا پرويزفرزام فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ريزي امورفرهنگي
134 سارا پورجعفر کتم جانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
135 رضا  پورداود دانشجو فوق لیسانس  -
136 قاسم پورسعید فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی فرهنگی
137 سید مجتبی پیمبرزاده دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
138 معصومه تاجیک فارغ التحصیل لیسانس مدیریت فرهنگی
139 محمد تبریزی فارغ التحصیل لیسانس کامپیوتر
140 زینب ترابی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
141 محمود ترکاشوند دانشجو لیسانس مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
142 سمیرا ترکمن دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
143 طاهره تشیعی نژاد دانشجو دکتری -
144 عقیل  تقوی دانشجو فوق لیسانس  -
145 محمدرضا تقوی فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی(رسانه)
146 امیر تقی نژاد نمین دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
147 مهدی تکلو دانشجو فوق لیسانس  -
148 فرامرز تکنه دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
149 وحید تماشا دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
150 فاطمه توحيدي اردهائي دانشجو فوق لیسانس  -
151 بهمن توکلی دانشجو فوق لیسانس  -
152 سعید توکلی جبلی فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی
153 ستاره توکلی یرکی  دانشجو لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 
154 ولی تیمورزاده دانشجو دکتری مدیریت
155 سعید تیموری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
156 میترا تیموری دانشجو دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
157 علی ثابت دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
158 رضا ثقتی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
159 محیا جان نثاری لادانی دانشجو فوق لیسانس  -
160 ناصر جاهدنیا دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
161 معصومه  جبارزاده دانشجو فوق لیسانس   مدیریت امور فرهنگی
162 عباس جبلی دانشجو فوق لیسانس  -
163 مهری جدی دانشجو فوق لیسانس  -
164 حسام الدین جدیدی اول فارغ التحصیل لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
165 محبوبه جراهی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
166 راشد جعفرپور کلوری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
167 فاطمه جعفرنیا فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
168 راهله جعفری دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
169 منصور  جعفری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
170 جواد جعفریان دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
171 مجتبی  جلالی علیائی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
172 هاتف جلیل زاده دانشجو فوق لیسانس  -
173 محمد جمارانی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
174 رویا جمالی شادهی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
175 مسعود جمشیدی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت تبلیغات تجاری
176 فرشته جمشیدی سرریگانی دانشجو فوق لیسانس  -
177 كيانا جناني فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ريزي امور فرهنگي
178 مریم جنگ زرگری دانشجو دکتری سیاستگذاری فرهنگی
179 پدرام جوادزاده دانشجو فوق لیسانس  -
180 راحله  جوادی دانشجو فوق لیسانس  -
181 محمد علی جوان پور فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
182 بهداد جواهري دانشجو فوق لیسانس  مديريت برنمه ريزي فرهنگي
183 فهیمه جودکی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
184 محمدعلی جهانبای دانشجو فوق لیسانس  عمران
185 فریبا جهانگیرزاده دانشجو فوق لیسانس  -
186 ناصر چک نژادیان دانشجو دکتری ادبیات و زبان فارسی
187 حسین نورالدین حاج حسینی دانشجو فوق لیسانس  -
188 حسن حاجی ابراهیمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
189 لیلا حاجی آقابزرگی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
190 علی حاجی آقازاده وحیدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
191 نوروز حاجی بابایی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت  برنامه ریزی فرهنگی
192 منیژه  حاجی حسین دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
193 مژگان حاجی خانی دانشجو فوق لیسانس  امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی 
194 زهرا حاجی شمس حقی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
195 فاطمه  حاجيان مقدم دانشجو فوق لیسانس  -
196 صغری حامدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
197 علیرضا حامدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
198 لیلا حامدی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
199 علیرضا حامدی سنجابی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
200 محمدعلی  حبیب زاده دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
201 مصطفی حبیبی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
202 معصومه حریری زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امورفرهنگی
203 حسین حسن زاده دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
204 محمد علی حسن زاده دانشجو فوق لیسانس  -
205 امیر حسنی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
206 پروانه حسنی فارغ التحصیل فوق لیسانس  آموزش زبان انگلیسی
207 هوشنگ حسنی دانشجو فوق لیسانس  -
208 مصطفي حسني رستم آبادي دانشجو دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
209 احمد حسین زاده دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
210 دانیال حسینی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
211 سیدامیرعباس حسینی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
212 سیدمهدی حسینی دانشجو فوق لیسانس  -
213 مهدی حسینی راد دانشجو فوق لیسانس  -
214 سید احمد حسینی سیر دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
215 اسماعيل حصاري شراء دانشجو فوق لیسانس  برنامه ريزي فرهنگي
216 علی مصطفی  حفاری قاضی جهانی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت فرهنگی
217 امیرحسین حق پرست دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
218 مریم حق نژاد دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
219 مریم  حق وردی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
220 سيد حميد حقي فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
221 مریم حکمت پور دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
222 علی حکیمیان فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
223 نسترن حیدرزاده دانشجو فوق لیسانس  -
224 سعید حیدری دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
225 عباس حیدری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
226 عباسعلی حیدری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
227 محمد صادق حیدری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
228 مرتضی  حیدری دانشجو فوق لیسانس  -
229 مهدی حیدری دانشجو فوق لیسانس  -
230 مهراب حیدری دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
231 زهرا حیرت پرور دانشجو فوق لیسانس  -
232 الهه حيدري زاده دانشجو فوق لیسانس  -
233 مجید خاکسار دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
234 ندا خجسته نژاد دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
235 رضا خدابخش فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
236 فریده خدابخشی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
237 حبیب خراسانی دانشجو فوق لیسانس  -
238 ایمان خرمی دانشجو فوق لیسانس  -
239 راحله خرمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
240 مهنوش خزایی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
241 عباس خسروانی دانشجو دکتری جامعه شناسی
242 سعیده خسروجردی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
243 فاطمه خسروی فارغ التحصیل لیسانس معماری
244 مرضیه  خسروی دانشجو فوق لیسانس  -
245 شیوا خسرویان عرب دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
246 مجتبي خسروي دانشجو فوق لیسانس  -
247 یاسر خلج فارغ التحصیل لیسانس مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی
248 زهرا خلجی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
249 سمانه  خلدی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
250 محمد طاهر خواجوی راد دانشجو فوق لیسانس  -
251 سمیرا خوانساری دانشجو فوق لیسانس  -
252 عرفان خوش الحان دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
253 افسانه خوش چکمه دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
254 سمانه خوش سیما دانشجو فوق لیسانس  -
255 محمد داداش زاده اصل دانشجو فوق لیسانس  -
256 اسمعيل داداشي دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
257 اکرم دادالهی دانشجو فوق لیسانس  -
258 محمد مهدی داستان دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی و هنری
259 فاطمه دایی دانشجو فوق لیسانس  -
260 رامین دبستانی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
261 مهدی دخانی دانشجو فوق لیسانس  -
262 حسین درخشان هوره دانشجو فوق لیسانس  -
263 فاطمه درویش نوری دانشجو فوق لیسانس  -
264 کبری درویش وند فارغ التحصیل لیسانس ارتباط تصویری
265 محمد دشتی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
266 حسین دشتی عسکری فارغ التحصیل فوق لیسانس  امورفرهنگی-مدیریت فرهنگی
267 فرشید دلخواهی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
268 محمد دماوندی نیا دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
269 سعید دمیرچی دانشجو فوق لیسانس  -
270 علی اکبر دنیادیده دانشجو فوق لیسانس  -
271 حمید دوازده امامی فارغ التحصیل دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
272 محمدعلی دولتی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
273 نگین دولتیاری دانشجو لیسانس امور فرهنگی
274 منصور دویده دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امورفرخنگی
275 عباس دویران کشاورزی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
276 محمد دهرویه فارغ التحصیل فوق لیسانس 
277 الهه دهقان پیشه فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
278   اکرم  دهقان ثانی  فارغ التحصیل لیسانس مدیرت امور فرهنگی 
279 روفیا دهقان منشادی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
280 عمران دهقانی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
281 مهدی دیده بان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
282 محمد جواد ذبیحی حصاری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
283 طاهره ذره پرست ملکزاده دانشجو فوق لیسانس  -
284 بهروز ذوالفقاریان دانشجو لیسانس حسابداری مالی
285 ابراهيم ذوالفقاريان فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
286 مرجان ذوالقدری دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
287 مرتضی راه زواره فارغ التحصیل لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
288 امید راهداری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
289 حسین ربانی فارغ التحصیل لیسانس -
290 رسول رجب دوست دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
291 خدیجه رجبی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
292 محمدامین رجبی دانشجو فوق لیسانس  -
293 مجتبی رحمانی دانشجو فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
294 فروغ رحمت آبادی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
295 مصطفی رحمتی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
296 فرشاد رحمتی زنجان طلب دانشجو فوق لیسانس  -
297 سارا رحیمی دانشجو فوق لیسانس  -
298 سید مجید رحیمی دانشجو فوق لیسانس  -
299 معصومه رحیمی دانشجو فوق لیسانس  -
300 مریم رزازی دانشجو فوق لیسانس  -
301 سعید رزمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
302 شهرام رستمی دانشجو لیسانس امور فرهنگی
303 هادی رستمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت شهری
304 حسن رستمی احمدوندی دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی
305 تیمور رستمی زوارکی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
306 ولی اله رسولی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
307 ذوالفقار رشیدی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
308 سحر رشیدی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت  فرهنگی
309 محمد رضالو دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
310 ابوذر رضایی دانشجو فوق لیسانس  -
311 الهام رضایی دانشجو فوق لیسانس  -
312 حسین رضایی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
313 زینب رضایی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت  فرهنگی
314 هانیه رضایی پور دانشجو لیسانس کارگردانی سینما
315 موسی رضایی میرقاید دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی
316 مهشید رضوی رضوانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
317 حسین رفیعیان دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
318 شوكت رفيعي پور فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت فرهنگي
319 علي اصغر رفيعي ن‍‍ژاد دانشجو فوق لیسانس  -
320 محمدرضا  رماوری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
321 فریدون رمضانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  پژوهش علوم اجتماعی
322 سید پیمان روانشید دانشجو فوق لیسانس  ارتباطات
323 عبداللهی روح الله فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
324 حسین روشنی دماوندی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت شهری
325 کورش رومیانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  lمدیریت برنامه ریزی شهری
326 مهران رهبرحقیقت دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
327 مصطفی رهگذر دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
328 رضا ریاحی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
329 محمد حسین رئیسی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
330 غلامحسین زارع بنادکوکی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی
331 فاطمه زارعی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
332 ربابه زاهدی دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
333 محمدرضا زاهدیان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
334 فرحناز زرین فر دانشجو لیسانس مدیریت امورفرهنگی
335 کاوه  زرین کاسه دانشجو لیسانس مدیریت کسب و کار
336 مهدی زمانیان دانشجو لیسانس مدیریت امورفرهنگی
337 ليلي زماني فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
338 فاطمه زنجانی دانشجو فوق لیسانس  برنامه‌ریزی امور فرهنگی
339 احمد زند دانشجو فوق لیسانس  -
340 امیر احمد زندآور دانشجو فوق لیسانس  -
341 سعیده زنگنه دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
342 سیروس زنگنه فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
343 صادق زنگنه  دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
344 حمیدرضا  ساری دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
345 علیرضا ساعی دهقان فارغ التحصیل لیسانس مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی
346 حسين سالاروند دانشجو فوق لیسانس  مديريت امور فرهنگي
347 عنایت سالاریان دانشجو دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
348 مهدي سالم فارغ التحصیل دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
349 داود سبزواري جوزاني دانشجو فوق لیسانس  -
350 زهرا سبزه علي فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت امور فرهنگي
351 حسین سبطی دانشجو فوق لیسانس  -
352 رزیتا سپهرنیا فارغ التحصیل دکتری مدیریت فرهنگی
353 مهدی ستوده فر دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
354 سید محمد جواد سجادی نژاد فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
355 فرناز سربندي دانشجو دکتری مديريت و برنامه‌ريزي فرهنگي
356 عباسعلی سرداری دانشجو فوق لیسانس  -
357 كورش  سعدي سرشكه دانشجو فوق لیسانس  مديريت امور فرهنگي
358 جواد سعیدی فارغ التحصیل لیسانس هنر -عکاسی
359 مجید سفید دانشجو فوق لیسانس  -
360 سعید سقازاده فارغ التحصیل فوق لیسانس  امور فرهنگی
361 شیما سلامتیان دانشجو فوق لیسانس  -
362 مجید سلطانی جواد دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
363 ليلا  سلطاني  دانشجو فوق لیسانس  -
364 علی سلگی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
365 محمدباقر سلمانيان نژاد دانشجو لیسانس مديريت فرهنگي
366 محمد جواد سلوكي دانشجو فوق لیسانس  مديريت فرهنگي برنامه ريزي
367 صفی اله سلیمی دلشاد دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
368 نسيم سليم زاده دانشجو فوق لیسانس  -
369 سجاد سليمانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت امور فرهنگی
370 مجتبي سليماني كلهرودي دانشجو فوق لیسانس  -
371 ابوالفضل  سمنانی دانشجو فوق لیسانس  -
372 جمشید سمیع پور فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
373 عبدالرضا سنجیده دانشجو فوق لیسانس  -
374 احد سوری دانشجو دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
375 سوسن علایی فارغ التحصیل و عضو هیات علمی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
376 کیومرث سهرابی دانشجو فوق لیسانس  -
377 مریم سهرابی رنانی دانشجو فوق لیسانس  -
378 اکرم سیاری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
379 سیده فاطمه سید خادمی دانشجو فوق لیسانس  -
380 فرزانه  سیداسحقی  فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی 
381 ملوک سیدآبادی دانشجو فوق لیسانس  -
382 حمدالله سیف آبادی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت امورفرهنگی
383 فاطمه سیفی دانشجو فوق لیسانس  -
384 نوریه شادالویی فارغ التحصیل دکتری مدیریت فرهنگی
385 فاطمه شاکری سعد اباد فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
386 ولی اله شالی دانشجو دکتری مدیزیت و برنامه ریزی فرهنگی
387 علی شاه حسینی دانشجو فوق لیسانس  -
388 فاطمه شاهنده دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
389 عظيم  شاهور دانشجو فوق لیسانس  -
390 حامد شایان دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
391 مسعود شایسته مقدم دانشجو فوق لیسانس  -
392 پرستو شايسته دانشجو دکتری مديريت وبرنامه ريزي فرهنگي
393 مسعود شبابانی دانشجو لیسانس مدیریت شهری
394 عبدالله شجاعی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
395 محسن شریعتی کمال آبادی فارغ التحصیل لیسانس
396 سارا شریفی فارغ التحصیل لیسانس
397 علی شریفیان فارغ التحصیل لیسانس
398 آرمين شريفي راد دانشجو لیسانس روابط عمومي حرفه اي در امور رسانه
399 محمد شعبانی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
400 شیدا شکاری نمین دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
401 محمد شکرائی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
402 روح اله شکوهی بیدهندی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
403 محمد مهدی شکوهی بیدهندی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
404 نسیم شمس الهی فارغ التحصیل لیسانس
405 محمد تقی شمس آبادی دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی
406 هانیه شهبازیان فارغ التحصیل فوق لیسانس 
407 سمانه شهرابی فراهانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
408 شهلا شفیعی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
409 آمنه شهيدي دانشجو فوق لیسانس  مديريت فرهنگي
410 نرگس شیخ سفلی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
411 روح اله شیرازی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
412 منیره السادات شیرازی فارغ التحصیل لیسانس
413 مرضیه شیرخوانی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
414 علی شیرین زاد فارغ التحصیل لیسانس
415 آرام شيخي دانشجو دکتری مديريت فرهنگي
416 مهدي شيراوندي فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت فرهنگي
417 زهرا صادقی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
418 مجید صادقی دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی
419 ابوالفضل صادقی نیا فارغ التحصیل فوق لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
420 سپیده صارمی نژاد فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی 
421 وحید صالحی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
422 ناهید  صباحی  فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
423 سعدالله صباحی کمال فارغ التحصیل لیسانس مدیریت حرفه ای امور فرهنگی
424 مهران صبوری دانشجو فوق لیسانس 
425 بردیا صدرنوری فارغ التحصیل دکتری مدیریت استراتژیک
426 زهرا سادات صدوق دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی هنری
427 وحید صفاری فارغ التحصیل لیسانس
428 محمد صفری فارغ التحصیل فوق لیسانس 
429 نصرت اله صمدزاده دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
430 مرتضی صمصامی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت فرهنگی
431 مریم صوفی دانشجو دکتری مدیریت امور فرهنگی
432 داود ضامنی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
433 عبدالحسین ضمیری دانشجو دکتری جامعه شناسی
434 هادی طالبی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
435 زهره طاهری فارغ التحصیل فوق لیسانس 
436 علیرضا طاهری فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی
437 مرتضی طلایی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
438 سید رضا طیبی فارغ التحصیل لیسانس
439 گیتی ظریف دانشجو فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
440 مرتضی ظفرزاده دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
441 نوشين عابدين مقانكي  دانشجو فوق لیسانس  برنامه ريزي امورفرهنگي
442 مجید عاقل دانشجو دکتری ریاضی
443 هوشنگ عالی زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس 
444 محسن عامری فارغ التحصیل دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
445 سعيد عامري فارغ التحصیل دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
446 سمانه عبادی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
447 عباس عباس زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس 
448 فاطمه عباسی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
449 رسول عبدالعلی پور دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
450 احمد عبدالله پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
451 محسن عبداللهی علی بیک فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
452 نجمه عبدالهی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
453 حمیرا عبدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
454 امیر احسان عدالت فارغ التحصیل لیسانس
455 خوش الحان عرفانی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
456 عطااله عرفانی فارغ التحصیل لیسانس
457 مستوره عزت زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس 
458 مهدی عزتی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
459 الهه عزیزی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
460 محمد عزیزی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
461 پیمانه عسگری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
462 رضا عسگری فارغ التحصیل فوق لیسانس 
463 کاظم عسگری دانشجو دکتری مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی
464 مرتضی عسگری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
465 جمشيد عسگري فارغ التحصیل لیسانس lمديريت برنامه ريزي فرهنگي
466 ناهید عظمتی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
467 سید یحیی عظیمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
468 سوسن علایی فارغ التحصیل و عضو هیات علمی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
469 مریم علوی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
470 حمید علی اکبری دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
471 ریاض علی فرحانی دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
472 شهره علیپور فارغ التحصیل لیسانس کتابداری
473 شیوا علیرضایی باغان فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
474 تیمور علیزاده اقدام فارغ التحصیل فوق لیسانس 
475 معصومه سادات عمارتی نوش آبادی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
476 حمیدرضا عمران پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
477 حسن عمیدی دانشجو دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
478 مجید عندلیب دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
479 وحید غرقی شفیعی دانشجو دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
480 هانی غرویان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
481 اسماعیل غلامپور نبی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت امورفرهنگی
482 سمیه  غلامی قاراب دانشجو فوق لیسانس  رنامه ریزی فرهنگی
483 عباس فاضلیان فارغ التحصیل لیسانس روایط عمومی- امور رسانه
484 علیرضا فاویان فارغ التحصیل فوق لیسانس 
485 محمد رضا  فتحی دانشجو لیسانس کارشناس مدیریت امور فرهنگی
486 میثم فتحی پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
487 عبدالمهدی فتحی مظلوم دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
488 علی محمد فراصت فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
489 علیرضا فرامرزی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
490 امیرآرش فرخ دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
491 حسین فرخ پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
492 الهه فرشباف حقرو دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
493 احسان فروزنده شهرکی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
494 سمیه فریدونی فارغ التحصیل دکتری مدیریت آموزش عالی
495 فرهاد فیاض فارغ التحصیل لیسانس
496 علی  فیضی  فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی 
497 منصور قادری فارغ التحصیل فوق لیسانس 
498 مهران  قاسم نیا فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت دولتی 
499 حمیدرضا قاسمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
500 مریم  قاسمی فارغ التحصیل لیسانس
501 پروانه قاسمی لر فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
502 مجید قاضی خان فارغ التحصیل لیسانس
503 سمیرا قافیه سنج فارغ التحصیل فوق لیسانس  آمار ریاضی
504 نادعلی قائد امینی اسد ابادی فارغ التحصیل لیسانس
505 طیبه قدمی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
506 زهرا قدوسی فیض آباد دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
507 سمیه قربانی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
508 فاطمه  قربانی فارغ التحصیل لیسانس
509 مرجان قربانی بوانی دانشجو فوق لیسانس  امور فرهنگی_مدیریت امور فرهنگی
510 سمیه قربانی طالمی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
511 ایرج قره داغی فارغ التحصیل لیسانس
512 سید محمد صادق قریشی یزدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
513 فهیمه قلی زاده اصل فارغ التحصیل فوق لیسانس  صنایع دستی
514 عباس قنبری دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
515 مهدي قنبري گيوي فارغ التحصیل فوق لیسانس  مديريت امور فرهنگي
516 فرحناز قندفروش فارغ التحصیل لیسانس
517 فاطمه قورچیانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
518 آزاده قوزلو فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
519 هما قیصری فارغ التحصیل لیسانس
520 نارین کاشانی دانشجو دکتری مدیریت امور فرهنگی
521 فرح کاظم اوینی فارغ التحصیل لیسانس مدیریت برنامه ریزی امورفرهنگی
522 محمد طاهر کاظم پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
523 محمد رضا کاظمی دانشجو لیسانس روابط عمومی
524 مهدی کاظمی فارغ التحصیل لیسانس
525 نازنین کاظمینی فارغ التحصیل فوق  لیسانس
526 مریم کاویان فارغ التحصیل فوق لیسانس  زبان و ادبیات فارسی
527 فاطمه کبیری فر فارغ التحصیل دکتری مدیریت فرهنگی
528 فرهنگ کدخدایی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
529 حسین  کرامتی نژاد دانشجو دکتری مدیریت امور فرهنگی
530 فائزه  کرمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
531 معصومه کرمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
532 مهرناز کرمی دانشجو دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی
533 صادق کرمیان دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
534 اکرم کریمی دانشجو لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
535 علیرضا کریمی فارغ التحصیل لیسانس
536 عابد کریمی خبوشان فارغ التحصیل لیسانس
537 حمیدرضا کریمیان فارغ التحصیل لیسانس
538 عیسی کشاورز فارغ التحصیل دکتری
539 مسعود کشاورز فارغ التحصیل فوق لیسانس 
540 رضا کشاورز هدایتی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت شهری
541 مهدی کلانتری فارغ التحصیل لیسانس
542 سمیه کمالی ایگلی دانشجو دکتری روان شناسی تربیتی
543  فاطمه کمالی روستا دانشجو لیسانس سینما_کارگردانی
544 سمیه کمرئی فارغ التحصیل لیسانس
545 سعید کهن جویباری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
546 سهیل کیاسی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
547 مرتضی کیانی عزت دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
548 مژگان کیائی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
549 ليلا كلهر دانشجو فوق لیسانس  برنامه ريزي فرهنگي
550 وحيد كمرروستا دانشجو فوق لیسانس  مديريت فرهنگي
551 سهيلا كياسي فارغ التحصیل دکتری مديريت امور فرهنگي
552 احترام  كيانمهر  فارغ التحصیل فوق لیسانس  علوم كتابداري و اطلاع رساني 
553 طاهره گروسی دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
554 حسین گل هاشم دانشجو فوق لیسانس  مدیرت برنامه ریزی فرهنگی
555 علیرضا گلبازخانیان فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
556 رکسانا گلستانی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
557 ساناز گليجاني مقدم فارغ التحصیل دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
558 ربابه گمنام مقدم فارغ التحصیل فوق لیسانس 
559 رضا گودرزی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
560 مجتبی گودرزی فارغ التحصیل لیسانس روابط عمومی(امور رسانه)
561 مرتضی لاله زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس 
562 بیژن لطفی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
563 ساغر لطفی نژاد دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
564 سمانه لعله ئی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
565 عطایی لیدا فارغ التحصیل فوق لیسانس 
566 محمدرضا مالکی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
567 لیلا ماله میر چگینی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
568 محمد حسن مبینی زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
569 رحمت الله  متولی الموتی دانشجو لیسانس مدیریت‌برنامه ریزی فرهنگی
570 علی مجدآبادی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
571 سید یاسین مجیدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  شهرسازی (فرهنگ شهری)
572 مهدی محافظت کار ابدی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
573 راضیه محبی فرد فارغ التحصیل فوق لیسانس 
574 سارا محبي دانشجو دکتری مديريت فرهنگي
575 مرضیه محرابی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی وهنری
576 فاطمه  محسنی  فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی 
577 حسن محسني فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ريزي فرهنگي
578 منصوره محقق فارغ التحصیل فوق لیسانس 
579 رضا محمد بیکی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
580 مهدی  محمد سلطانی  فارغ التحصیل لیسانس مدیریت  امور فرهنگی
581 مجید محمد سمنانی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
582 علی  محمددوست دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
583 آرمین محمدزاده فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
584 فاطمه محمدزاده ملایوسفی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
585 عباس محمدی فارغ التحصیل لیسانس
586 عباسعلی محمدی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
587 علی محمدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
588 فریده محمدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگس
589 الناز محمدی حق وردی دانشجو فوق لیسانس  مدبربت برنامه ریزی فرهنگی
590 الهام محمدی نیک دانشجو فوق لیسانس  مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
591 مجید محمدیان خشنود دانشجو فوق لیسانس  مدیر فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی
592 مهدی محمودی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
593 غلامرضا  محمودی  فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت دولتی دانشگاه تهران 
594 سودابه مختاری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
595 سیامک مختاری فارغ التحصیل فوق لیسانس 
596 سید وحید مدرس فارغ التحصیل دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
597 محمد علی مدرسین فارغ التحصیل دکتری فلسفه دین
598 بهناز مرادی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
599 زهرا مرادی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
600 فهیمه مرادی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
601 علي داد مرادي دانشجو لیسانس مديريت فرهنگي
602 سيد نبي اله  مراديان فارغ التحصیل فوق لیسانس  امور فرهنگي
603 سوده مرتجائي دانشجو دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
604 سید بهرام مرتضوی اسکوئی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
605 اسماعیل مرزبان فارغ التحصیل فوق لیسانس 
606 سیده سیمین مرعشی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
607 عبدالوند مریم فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
608 حسین مزارعی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
609 عاطفه مژده فارغ التحصیل لیسانس
610 زهرا مسعودی نیا فارغ التحصیل فوق لیسانس 
611 کاظم مسکنی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهتگی
612 حسین  مسگرانی  دانشجو فوق لیسانس  مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی 
613 هما  مسلمی بیدهندی  دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی 
614 خیرالنساء مشکانی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
615 سید رضا مصطفوی فارغ التحصیل لیسانس
616 سید محسن مصطفوی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
617 لیلا مصطفوی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
618 حميد مصطفوي دانشجو دکتری مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
619 فائزه مصلحی نیک دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
620 سید میثم مطهری دانشجو دکتری مطالعات تئاتر
621 رضا معافی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
622 سعید معدن کن دانشجو فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
623 صانعی معصومه فارغ التحصیل فوق لیسانس 
624 مسعود معيني دانشجو لیسانس كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي و برنامه ريزي 
625 امیر مغربی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
626 حمیدرضا مقتدری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
627 سید محمد حسن  مقدس تفرشی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
628 مجید مقدسی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
629 سعاد مقدسین فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت اجرایی
630 رضا مقدم فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت دولتی
631 شیوا مقدم دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
632 رضا مقصودی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
633 مهرو مکرم دانشجو فوق لیسانس 
634 فاطمه ملک محمدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امور فرهنگی
635 حمیدرضا ملکوتی خواه فارغ التحصیل فوق لیسانس 
636 غلامرضا ملکیان دانشجو لیسانس امور فرهنگی
637 نظیر ممتازجهرمی فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی امورفرهنگی
638 فائزه منشی دانشجو دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی
639 احسان منصوریان فارغ التحصیل فوق لیسانس 
640 سید علی  منیری دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
641 حسین موذن دانشجو دکتری سیاستگذاری فرهنگی
642 زینب السادات موسوی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت شهری
643 سید محسن موسوی زاده فارغ التحصیل فوق لیسانس 
644 اکرم مویدی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
645 افسانه مهاجان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
646 هومان مهدوی فارغ التحصیل فوق لیسانس  امور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
647 محمد مهدوی پور فارغ التحصیل فوق لیسانس 
648 الهام مهدی پور فارغ التحصیل لیسانس مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
649 مجید مهدیخانی دانشجو لیسانس جغرافیا
650 صالحی منش مهدیه فارغ التحصیل فوق لیسانس 
651 حسین مهران نیا دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
652 آزاده مهرسای فارغ التحصیل فوق لیسانس 
653 حمزه مهری کانی باقی دانشجو لیسانس امور فرهنگی
654 مهدی میانجی انگوتی دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی_برنامه ریزی قرآنی
655 سید محسن میر دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران
656 علی میرزایی فارغ التحصیل لیسانس
657 علی میرزائی خجسته فارغ التحصیل لیسانس مدیریت امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی
658 مهسا میرمحمدی دانشجو دکتری مدیریت دولتی
659 مهدی میزبان دانشجو دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
660 احمد نادری اشنی  دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
661 هدی ناصحی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
662 مرضیه ناظم پور فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
663 نسرین  ناگهی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
664 نیلوفر نایب عباسی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
665 سعید نبی دانشجو لیسانس مدیریت فرهنگی
666 سارا نجاري دانشجو دکتری مديريت
667 سیما نجفی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت امورفرهنگی
668 فرزاد نجفی فارغ التحصیل لیسانس
669 حمید نخعی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
670 سید عقیل نسیمی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
671 رحمان نصرالله زنجانی فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت شهری
672 قاسم نصیری فارغ التحصیل فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
673 مهدی نصیری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
674 حميد نصيري دهقان دانشجو لیسانس مديريت برنامه ريزي امور فرهنگي
675 محمدرضا  نظری فارغ التحصیل لیسانس
676 گلاویژ نظریان دانشجو لیسانس مدیریت امور فرهنگی
677 فرهاد نظري دانشجو دکتری مرمت آثار
678 افسانه نعمتی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
679 عبدالرضا نعیمی اکبر فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
680 سعیده نفری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت امور فرهنگی
681 عاطفه نمکی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
682 موسی نورا دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
683 برجعلی نورمحمدی فارغ التحصیل لیسانس
684 بهمن نوروزی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
685 بهمن نوروزی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
686 رضا علی نوروزی فارغ التحصیل لیسانس
687 ستار نوروزی دانشجو لیسانس حسابداری
688 مرجان نوری دانشجو فوق لیسانس  مدیریت فرهنگی
689 رضا نوری شادمهانی فارغ التحصیل دکتری باستان شناسی
690 نیما نوریان دانشجو فوق لیسانس  مدیریت- مهندسی
691 مهدی نیاکانی فر فارغ التحصیل فوق لیسانس  علوم اجتماعی
692 الهه نیک اختر فارغ التحصیل لیسانس -
693 سارا نیک بنیاد فارغ التحصیل فوق لیسانس  میدیریت امور فرهنگی
694 مهنا نیک بین دانشجو دکتری مدیریت فرهنگی
695 نادر نیک خواه فارغ التحصیل فوق لیسانس 
696 حمید نیلی احمدآبادی فارغ التحصیل فوق لیسانس 
697 عليرضا نيكخواه بهرامي فارغ التحصیل لیسانس مشاوره و راهنمايي
698 حمید وثوقی دانشجو فوق لیسانس  امور فرهنگی
699 شقایق  وحدت فارغ التحصیل فوق لیسانس 
700 سید قاسم وزیری فارغ التحصیل فوق لیسانس  برنامه ریزی فرهنگی
701 پرویز وفایی پور فارغ التحصیل لیسانس
702 مهسا سادات هاشمی دانشجو فوق لیسانس  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
703 سعيد هاشمي دانشجو فوق لیسانس  مديريت فرهنگي
704