ملاقات آقای دكتر صالحی با رییس آرشیو فدرال روسیه در حاشیه اجلاس ایكا

آقای دكتر صالحی رئیس انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ولادمیر پی تاراسوف بر گسترش همكاری‌های آرشیوی ایران و روسیه تأكید كرد. دو طرف در این دیدار در زمینه آرشیوهای یکدیگر نكاتی را بیان کردند و خواستار افزایش همكاری‌ها شدند. آقای دكتر صالحی در این دیدار بر انجام فعالیت‌های مشترك فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های مشترك و تبادل متخصص و منابع آرشیوی تأكید كرد.

 تاراسوف  نیز ضمن استقباال از دیدگاه‌های آقای دكتر صالحی در زمینه گسترش همكاری‌های آرشیوی، گفت: نظام آرشیوی روسیه به گونه‌ای است که دارای شورایی مشخص است چراكه در این كشور 16 هزاز آرشیو وجود دارد.