صدور کارت عضویت انجمن

اعضای محترم انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران که مایل به دریافت کارت عضویت هستند ، می توانند اسکن کارت ملی و عکس 3*4 با کیفیت خود را به جیمیل انجمن ارسال بفرمایند.